Liên hệ

THÔNG TIN VỀ HẢI PHÒNG FORD

 Địa chỉ : Tổ 3 An Trì, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
 Hotline : 0869.769.769 / 0909.121.485
 Email   : fordhaiphongford69@gmail.com